Xã hội ngày càng phát triển nên quan niệm về cái đẹp cũng vì thế mà dần thay đổi theo. Ngày xưa, ta quan niệm đẹp là bẩm sinh, ngày nay, đẹp là sự lựa chọn. Ý là với khả năng hiện tại của ngành thẩm mỹ, mọi người đều có thể đẹp, có thể hài lòng với ngoại hình của mình. Có câu đẹp không phải là cứu cánh,...
Thẩm mỹ Lê Hành- một địa chỉ uy tín nổi tiếng về nâng mũi an toàn

Quan niệm đẹp nhân tạo còn hơn xuất tự nhiên chắc đã không còn quá xa lạ đối với mỗi người. Ngày xưa, đẹp là bẩm sinh,  ngày nay, đẹp là sự lựa chọn. Ý là với khả năng hiện tại của ngành thẩm mỹ, mọi người đều có thể đẹp, có thể hài lòng với ngoại hình của mình. Đập vào mắt người nhìn vào khuôn  mặt thì mũi...