Có phương pháp nâng mũi vĩnh viễn không?

Một phẫu thuật thẩm mỹ thành công ngoài được đánh giá đẹp xấu sau vài tháng sau phẫu thuật còn được đánh giá sự tồn tại, duy trì trong nhiều năm về sau. Đó gọi là nâng mũi vĩnh viễn. Đối với phẫu thuật nâng mũi kết quả kéo dài bao lâu, có tồn tại vĩnh viễn hay không (nâng mũi vĩnh viễn) còn tùy thuộc vào phương pháp nâng...