Trả lời cho câu hỏi thắc mắc: Nâng mũi nên hay không?

Chị N.T.H (Nhân viên văn phòng- Quận Bình Thạnh): “ Tôi thấy chị đồng nghiệp của tôi vừa đi phẫu thuật nâng mũi chỗ bác Lê Hành về, chiếc mũi mới rất đẹp. Tôi rất thích, nhưng không đủ can đảm như chị ấy. Tôi sợ sau nâng mũi, tôi không được đẹp như vậy. Tôi muốn hỏi bác sĩ mũi tôi thấp và hếch liệu nâng mũi nên...