Sau nâng mũi filler bao lâu thì được nâng mũi tái cấu trúc?

Nâng mũi không phẫu thuật bằng filler (nâng mũi filler) là phương pháp nâng mũi tạm thời cho những ai có nhu cầu ngắn hạn và sợ đụng chạm dao kéo. Những muốn thử xem khuôn mặt mình sẽ như thế nào 1 cách tạm thời trước khi thực hiện 1 cuộc phẫu thuật vĩnh viễn thì filler (chất làm đầy) là 1 giải pháp tối ưu. Nhược điểm...